Checklista vid originalproduktion

Här kommer ett antal viktiga punkter att kontrollera innan du skickar ett original till oss som ska tryckas.
Genom att genomföra den kontrollen minimerar vi risken att hamna i tidsnöd och du blir säkrare på att slutresultatet blir det du förväntar dig.

 

Checklista vid originalproduktion

Förenklad guide för framtagning av tryckfärdigt original för digitaltryck

Tryckfärdigt original
Att du levererar ett tryckfärdigt original innebär att du har vidtagit alla åtgärder du kan för att originalet ska
fungera optimalt vid tryck. Då du levererar ett tryckfärdigt original (PDF) behöver vi inte ändra
någonting i originalet innan vi trycker det. Dokumentets färginställning bör vara ”Allmän användning (Europa) 3”.

Typsnitt
Använd OpenType- eller PostScript-typsnitt och välj att bädda in typsnitten i PDF:en. Använder du TrueType typsnitt ska du omvandla texten till banor för att undvika problem som många gånger är svåra att förutsäga innan tryckstart.

Bilder & Färger
Bilder bör ha en upplösning på 150-300 ppi. Streckritningar eller illustrationer som inte är vektorgrafik bör ha en
upplösning på 800-1200 ppi. Bilder i dokumentet kan vara RGB (sRGB eller AdobeRGB), eller CMYK ( Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004). OBS! Blanda helst inte CMYK och RGB i dokumentet. Dekorfärger definieras alltid enligt Pantoneskalan.

Logotyp
För bästa resultat bör logotyper och liknande grafik vara vektoriserade (PDF eller EPS-filer).

Utfall
Lägg till minst 3 mm utfall åt alla ytterkanter. Glöm inte att kontrollera utfallsinställningen när du genererar PDFen.

Skärmärken
Lägg till skärmärken, andra markeringar än dessa ska inte finnas med.

Exportera PDF
Använd vår inställningsfil (joboption) för antingen stora format eller små format (se länkarna ovan). Om du väljer att inte göra det ska du använda Adobes förinställning PDF/X-3:2002, se till att lägga till skärmärken (endast skärmärken), lägga till utfall (3 mm för små format och 5 mm för stora format), och under ”Utdata” anger du ”Konvertera till mål (bevara värden)” samt ”Målprofil: Coated Fogra 39…”.

Frågor
Om du har några som helst frågor är du alltid välkommen att kontakta oss,
ring 010-188 97 55 eller maila info@plastkort.nu.