Färgavvikelser

Även med de modernaste tryckmaskinerna kan det förekomma mindre färgavvikelser.
Tryckresultatet är beroende av flera faktorer och påverkas bland annat av pappersegenskaperna från enskilda tillverkare, som vithet och löpriktning resp. matt eller glansigt. Klimatiska omständigheter som temperatur och luftfuktighet på platsen för tryckningen har en inverkan på resultatet. Färgavvikelser och av denna typ utgör på grund av vårt system – med bästa möjliga utnyttjande av våra tryckformar och maskiner – i toleransområdet och ingen grund för reklamation.

– Genom hög temperatur vid lamineringen och foliens färg kan färgavvikelser uppstå, som inte kan reklameras.

– I allmänhet blir färgerna starkare.

– Underskriftsytan är skrivbar.

– Kort har en LoCo magnetremsa.