Miljöpolicy

Plastkort.nu inser att den globala miljön är en av de viktigaste frågorna i världen idag, både för oss själva och för kommande generationer.
Plastkort.nu tar därför hänsyn till miljön inom alla företagets områden.

 

För att förverkliga policyn bedrivs vår verksamhet enligt följande riktlinjer:

• Vi har åtagit oss att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Detta görs genom att arbeta mot uppsatta miljömål som sätts utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.
• Vi verkar aktivt för att miljövänliga produkter marknadsförs.
• Vi försöker påverka underleverantörer att producera och sälja miljövänliga produkter och ersätta de miljöovänliga med miljövänliga alternativ.
• Vi följer gällande miljölagar, -regler o -avtal och vi försöker själva förbättra miljön i möjligaste mån med miljörelaterade aktiviteter. 
• Genom vårt miljöledningssystem visas Plastkort.nu’s syn på miljömedvetenhet och miljöpolicyn anger riktlinjer för hur miljöpåverkande aktiviteter skall hanteras i företaget och på detta sätt bidra till en sundare miljö.
• Vi utbildar oss ständigt i ett engagerat och aktivt miljöarbete.
• Vi arbetar med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar. Vi fokuserar på effektiv energianvändning för att minska elförbrukningen, minimerar användningen av förbrukningsmateriel, källsorterar avfall och omhändertar miljöfarligt avfall.

 
 
Gävle den 2023-03-27
 
Monica Lindberg
VD